Vysokoteplotní filtry (HT-Filtry) M6 & F8POUŽITÍ • Filtrace přívodního vzduchu v sušících zařízeních při procesech lakování, povrchových úprav, předfitrace vzduchu ve výměnících tepla

 • Filtrace horkého vzduchu v těžkých provozních podmínkách v průmyslových systémech větrání a klimatizace

 • Filtrace přívodního vzduchu v sušících a vypalovacích pecích např. v potravinářství, farmacii a mikroeletronice

 • Pro vysoký průtok vzduchu při malé zástavbové hloubce a omezených prostorových možnostechKLASIFIKACE DLE EN 779 • Třída filtrace M6

 • Třída filtrace  F8PROVEDENÍ • Standardní rozměrová řada s hloubkou filtru: 55, 78, 150 mm v hliníkovém rámu

 • Rozměry mimo rozměrovou řadu a jiné hloubky filtru v provedení z pozinkovaného ocelového plechu

 • Provedení ochranné mřížky:

  • Varianta 1– Basis ( základní ) ochranná mřížka: Na výstupní straně  filtru  = nerezová ochranná mřížka  na vstupní straně filtru = ocelová  (pozinkovaná) ochr.mřížka

  • Varianta 2– Premium ochranná mřížka: na výstupní straně filtru =nerezová ochranná mřížka na vstupní straně filtru= hliníková ochr.mřížka

VLASTNOSTI • Typově zkoušeno dle DIN EN 779:2012

 • Skelné filtrační medium

 • Odolnost proti vlhkosti do 100% rel.vlhkosti vzduchu

 • Teplotní odolnost do max. 230°C (380°C*)

 • Separace skladů filtračního složence: Proužky skelného filtračního papíru

 •  Bez silikonu a látek způsobujících vady laku


* Podrobný popis teplotního chování filtrů na vyžádání.