CompaPleat M5 - F9POUŽITÍ

K filtraci vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních


 • Kanceláře, nemocnice, počítačová centra

 • Farmacie, jemná mechanika, potravinářská výroba

 • Jako předfiltry např. před Hepa filtry

 • Pro instalace s vysokým průtokem při malé zástavbové hloubce, např.tam, kde jsou omezeny prostorové možnosti např.u kompaktních vzduchotechnických jednotekKLASIFIKACE DLE EN 779 • Třída M5

 • Třída M6

 • Třída  F7

 • Třída  F8

 • Třída  F9PROVEDENÍ • Provedení rámu: plastový, plastový s přírubou, pozinkovaný, kartonový

 • Další typy rámu na poptávku

 • Filtr v plastovém resp. kartonovém rámu je plně spalitelný

 • Na vyžádání je v nabídce i provedení s hygienickým těsněním

 • Standardní rozměrová řada

 • Nestandardní rozměry na poptávkuVLASTNOSTI • Typově zkoušeno a certifikováno v ILH Berlín

 • Filtrační medium syntetická vlákna, odolná proti proražení

 • Odolnost proti hoření dle  DIN 53438-3 (F1)

 • Odolnost proti vlhkosti do 100 % rel.vlhkosti vzduchu,Teplotní odolnost v závislosti na typu rámu max. 80°C

 • Vhodné pro použití v lakovnách ( odpovídá dle IPA testu)