Kazetové stropní filtry G4-M5
  • Vysokoteplotní stropní kazety v lakovacích a sušících zařízeních
  • Konečný stupeň filtrace v lakovacích zařízeních s kazetovým upínacím systémem
Hrubé rámové filtry - ISO ePM1

Pro předfiltraci a jemnou filtraci prachu ve vzduchotechnických zařízeních, klimatizacích a lakovnách

CompaPleat M5-F9

K filtraci vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních

  • Kanceláře, nemocnice, počítačová centra
  • Farmacie, jemná mechanika, potravinářská výroba
  • Jako předfiltry např. před Hepa filtry
  • Pro instalace s vysokým průtokem při malé zástavbové hloubce, např.tam, kde jsou omezeny prostorové možnosti např.u kompaktních vzduchotechnických jednotek
Kompaktní filtry M5 - F9

K filtraci vzduchu v klimatizovaných prostorech

  • Kanceláře, nemocnice, počítačová centra
  • Farmacie, jemná mechanika a potravinářství
  • Jako předfiltry např. před hepa filtry
  • Pro použití při velkých průtočných množstvích s požadavkem na dlouhou životnost