HT skelné filtrační materiály M5


( pro užití při vysoké provozní teplotě)


POUŽITÍ  • Filtrace vzduchu v lakovacích a sušících zařízeníchKLASIFIKACE DLE EN 779  • Filtrační třída M5 – v žlutém provedeníPROVEDENÍ  • Nástřihy požadovaného rozměru šířka  1,53 m

  • Rámečkové filtry jednorázové resp. rámečkové filtry s výměnným filtračním mediem

  • Standardní rozměry rolí  např. GV180K/GV180G)  1,53 x 60 mVLASTNOSTI  • Typově zkoušeno dle EN 779:2012

  • Odolnost proti hoření dle  DIN 53438-3 (F1)

  • Odolnost proti vlhkosti  do 100% rel.vlhkosti vzduchu

  • Teplotní odolnost v závislosti na provedení až do max. 200°C

  • Bez silikonu, bez látek způsobujících vady povrchového napětí