Odvinovací filtry G3POUŽITÍ • K odloučení hrubého prachu ve vzduchotechnických zařízeníchKLASIFIKACE DLE EN 779 • Třída filtrace G3PROVEDENÍ • V nabídce pro tyto filtrační zařízení:
  AAF / CEAG
  FARR / SHIRP
  DELBAG
  TROX

 • Filtrační médium:

  • Syntetická vlákna

  • Skelná vlákna ošetřena prostředkem pro zvýšení záchytu prachu

VLASTNOSTI • Typově zkoušeno dle EN 779:2012

 • Odolnost proti vlhkosti do 100% rel.vlh.vzduchu

 • Teplotní odolnost v závislosti na typu filtračního média do max. max. 80°C