Patrony s aktivním uhlím

K odlučování nežádoucích plynů, par a pachů z přívodního, odvodního i oběhového vzduchu.

Filtrační koše  M6 - F9

K jemné filtraci vzduchu ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních.

Odvinovací filtry G3

K odloučení hrubého prachu ve vzduchotechnických zařízeních.

Speciální filtry
  • Filtry pro různé oblasti vzduchotechniky a klimatizace a technologie lakování a sušení