Vysokoteplotní filtry (HT-Filtry) M6 & F8 pro zástavbovou hloubku 292 mmPOUŽITÍ • Filtrace přívodního vzduchu v sušících zařízeních při procesech lakování, povrchových úprav, předfitrace vzduchu ve výměnících tepla

 • Filtrace horkého vzduchu v těžkých provozních podmínkách v průmyslových systémech větrání a klimatizace

 • Filtrace přívodního vzduchu v sušících a vypalovacích pecích např. v potravinářství, farmacii a mikroeletronice

 • Pro vysoký průtok vzduchu při malé zástavbové hloubce (HT-292 v základním rámu) a omezených prostorových možnostech
KLASIFIKACE DLE EN 779 • Třída filtrace M6

 • Třída filtrace  F8PROVEDENÍ • Hloubka rámu 292 mm (HT-292)

 • Rám v provedení z pozinkovaného ocelového plechu

 • Provedení ochranné mřížky:

  • Varianta 1 – Basis (základní) ochranná mřížka: Na výstupní straně filtru = nerezová ochranná mřížka. Na vstupní straně filtru = ocelová (pozinkovaná) ochranná mřížka

  • Varianta 2 – Premium ochranná mřížka: na výstupní straně filtru = nerezová ochranná mřížka. Na vstupní straně filtru = hliníková ochranná mřížka

VLASTNOSTI • Typově zkoušeno dle DIN EN 779:2012

 • Skelné filtrační medium

 • Odolnost proti vlhkosti do 100% rel. vlhkosti vzduchu

 • Teplotní odolnost do max. 230°C (380°C*)

 • Separace skladů filtračního složence: Proužky skelného filtračního papíru

 • Bez silikonu a látek způsobujících vady laku


* Podrobný popis teplotního chování filtrů na vyžádání.