Předfiltrace G3-G4

Filtrace vzduchu ve vzduchotechnických přístrojích a zařízeních všech typů

 • Klimatizační zařízení v kancelářích, školách a laboratořích
 • Jako předfiltry před filtry pro jemnou filtraci
 • Předfiltrace v lakovacích zařízeních
Jemná filtrace M5-F9

K jemné filtraci v klimatizačních a vzduchotechnických jednotkách a zařízeních všech typů

 • Kanceláře, nemocnice, počítačová centra
 • Farmacie, jemná mechanika, potravinářská výroba
 • Jako předfiltry, např. před hepa a ulpa filtry
PROsyntex F7-F9

Jemná filtrace vzduchu v klimatizačních a vzduchotechnických jednotkách a zařízeních všech typů

 • Kanceláře, nemocnice, počítačová centra
 • Farmacie, jemná mechanika, potravinářská výroba
 • Jako předfiltry, např. před filtry s vysokou účinností (hepa,ulpa)
Typová řada V G3-F9
 • Při vysokých požadavcích na dobu životnosti a na provozní spolehlivost v prostorové klimatizaci např.v kancelářích, laboratořích, počítačových centrech atd.
 • Pro použití v průmyslu s náročnými provozními podmínkami např. v lakovacích linkách používajících oběhový vzduch v automobilovém průmyslu, ve farmacii, v potravinářské výrobě
 • Jako předfiltry, např. před vysoceúčinnými filtry ( hepa, ulpa)