ISO 16890


V listopadu 2016 vstoupila v platnost nová norma ISO 16890 a po přechodnou dobu v délce 18 měsíců je současně stále v platnosti i DIN EN 779:2012.
DIN EN ISO 16890 „ Vzduchové filtry pro všeobecnou halovou techniku vzduchu “ se skládá ze čtyř částí*:

 • Část 1: Technická specifikace, požadavky a systém hodnocení účinnosti na základě stanovení účinnosti na jemný prach (ePM)
 • Část 2: Měření frakční účinnosti a tlakových ztrát
 • Část 3: Měření gravimetrické účinnosti a tlakových ztrát vzhledem k celkovému množství zachyceného prachu
 • Část 4: Podmínky ke stanovení minimálního frakčního stupně odlučivosti

*  názvy jednotlivých částí  DIN ISO 16890 jsou neoficiálním překladem, aktuálně je k dispozici pouze oficiálně platná anglická mutace normy.

Porovnání EN 779 (2012) a ISO 16890

EN 779 (2012)

 • Velikost částice 0,4 µm je základním výkonovým kriteriem zkušební metody filtrů M5-F9.
 • Zjišťuje se minimální stupeň odlučivosti filtračního média ve vybitém stavu.
 • Kompletní filtr se testuje v nabitém stavu.
 • Výběr filtru nezohlěňuje jeho způsob použití.
 • Výkon filtru je vyjádřen filtrační třídou.
 • Jakostní třídy filtrů jsou G1-F9.
 • Testování filtrů se provádí na zkušebním standardizovaném zařízení, reálné provozní podmínky se ke zhodnocení filtru neberou v úvahu.

ISO 16890:

 • Norma 16890 vychází z normy Ashrae 52.2 a EN779.
 • Při klasifikaci se berou v úvahu velikosti částic od 0,3 µm do 10 µm.
 • Kompletní filtr se zkouší v nabitém i vybitém stavu.
 • Elektrostatické vybití se provádí v atmosféře nasycené Isopropanolem.
 • Stupeň odlučivosti se zjišťuje bez zanášení prachem.
 • Zkušební prach již není Ashrae, ale A2 fein (jemný).

Rozdělení do skupin dle ISO 16890

Požadované atributy

Volba filtru dle nové normy ISO 16890

Zavedení ISO 16890 ovlivňuje související normy jako např.:

 • VDI 6022.
 • Klasifikaci dle energetické náročnosti EUROVENT 4/21.
 • Výklad EN 13779 zařízení pro větrání neobývaných budov a také následná DIN EN 16798, díl 3 (výběr filtrů dle vnější (ODA1-ODA3) a vnitřní (SUP1-SUP5) kvality vzduchu.

Volz upustil od přibližného převodu dosud platných filtračních tříd na nově vzniklé PM třídy u svého portfolia. Cílem Volze je krok po kroku provést přesná měření filtrů dle nové normy a poté vydat nová technická data.
V případě Vašeho zájmu o tématiku převodu klasifikace filtrů dle normy EN779 na ISO 16890 uvádíme odkaz na odborný časopis společnosti CCI Dialog GmbH, autor Dr. Ing. Manfred Stahl.

Dosud – nově

Skupina odborníků na filtraci vzduchu z VDI a SWKI doporučuje splnění následujících požadavků filtrů v čistém stavu pro komfortní provedení zařízení pro halovou klimatizaci a větrání (porovnání ISO 16890 a EN779)

 

 

Poslední filtrační stupeň musí obsahovat minimálně filtr ISO ePM1 (≥50%). Expertní skupina VDI-SWKI se nyní bude zabývat přezkoumáním/úpravou směrnice VDI 3803 list 4 tj. „Halová klimatizace, požadavky na filtrační systémy a zařízení “ a směrnice SWKI VA 101-01 „Klasifikace, metody zkoušení a použití vzduchových filtrů“
Společnost Volz zahájí testy filtrů podle nové ISO 16890 cca v květnu 2017.